نکات گزارش کارشناسی

در تهیه گزارشات کارشناسی خصوصاً گزارشهای که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می گردد، رعایت نکات برشمرده شده در این متن موجب غنای بیشتر متن نظریه تهی شده خواهد شد. برای مشاهده متن کامل نکات تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی کلیک (pdf) نمائید.

منبع: شرکت آرمان سنجش عادل

تصویر دکمه دانلود برای فایلهای pdf


  • توسعه تعاون
  • موسسه مالی اعتباری آرمان
  • شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • گروه خودرو سازی سایپا
  • بانک آینده
  • بیمه معلم
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی

آخرین اخبار