قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن

در کشور ایران در مقایسه با کشورهای همجوار و حتی بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی، جمعیت جامعه شهرنشین هستند. زندگی شهرنشینی و به تبع آن زندگی در مجتمع های آپارتمانی، مشکلات، سوالات و مسائل مربوطه به آن نیازمند قانونی مشخص و شفاف در این زمینه است. قانون تملک آپارتمانها برگرفته از قانون مدنی و بصورت منسجم به این امر پرداخته است. برای مشاهده متن کامل قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن کنید. شما میتوانید قانون روابط موجر و مستاجر را در صفحات بعدی همین سایت مطالعه فرمایید.

منبع: شرکت آرمان سنجش عادل

تصویر دکمه دانلود برای فایلهای pdf


  • توسعه تعاون
  • موسسه مالی اعتباری آرمان
  • شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • گروه خودرو سازی سایپا
  • بانک آینده
  • بیمه معلم
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی

آخرین اخبار