نکاتی که باید در گزارش کارشناسی رعایت شوند

در تهیه گزارشات کارشناسی خصوصاً گزارشهای که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می گردد، رعایت نکات برشمرده شده در این متن موجب غنای بیشتر متن نظریه تهیه شده خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل نکات تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی کلیک (pdf) نمائید.


  • توسعه تعاون
  • موسسه مالی اعتباری آرمان
  • شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • گروه خودرو سازی سایپا
  • بانک آینده
  • بیمه معلم
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی

آخرین اخبار