آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

به منظور ایجاد وحدت رویه و سامان بخشی به فعالیت های کارشناسان رسمی دادگستری که نظریه های ایشان به عنوان اسناد رسمی در محاکم و ادارات سازمانها و نهادهای دولتی قابل استناد است، قانون کارشناسان رسمی دادگستری در فروردین ماه سال 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و متعاقب آن آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح و تبیین اهداف و مراحل اجرایی در هفتاد ماده در تاریخ 1382/02/07 مصوب گردیده است.
 متن کامل آیین نامه اجرایی قانون را از لینک زیر دانلود کنید.

منبع: شرکت آرمان سنجش عادل

تصویر دکمه دانلود برای فایلهای pdf


  • توسعه تعاون
  • موسسه مالی اعتباری آرمان
  • شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • گروه خودرو سازی سایپا
  • بانک آینده
  • بیمه معلم
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی

آخرین اخبار