صلاحیت های کارشناس

 1. برآورد هزینه های ساختمانی
 2. ارزیابی ساختمان های مسکونی
 3. تعیین میزان خسارت و علت خسارت
 4. تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها
 5. تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی)
 6. تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها
 7. تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت
 8. تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی)
 9. متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني

 • توسعه تعاون
 • موسسه مالی اعتباری آرمان
 • شرکت عمران شهر جدید پردیس
 • گروه خودرو سازی سایپا
 • بانک آینده
 • بیمه معلم
 • بانک ملت
 • بانک کشاورزی

آخرین اخبار