قانون کارشناسان رسمی دادگستری

بمنظور ساماندهی و نظام مند کردن بهره گیری از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، در این قانون ضوابط و مقررات مربوطه از جمله شرایط و نحوه پذیرش کارشناسان و همچنین مقرراتی که لازم است کارشناسان و دستگاههای مختلف اجرا کنند، آورده شده است. متن کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری را از لینک زیر دانلود کنید. شما همچنین میتوانید آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری را در صفحه بعدی ببینید.

 

منبع: شرکت آرمان سنجش عادل

تصویر دکمه دانلود برای فایلهای pdf


  • توسعه تعاون
  • موسسه مالی اعتباری آرمان
  • شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • گروه خودرو سازی سایپا
  • بانک آینده
  • بیمه معلم
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی

آخرین اخبار