مشارکت در ساخت

عقد مشارک از جمله عقود اسلامی است و مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. فقها مشارکت در ساخت و ساز را نیز پذیرفته‌اند چون اموال موضوع اصلی آن است. کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه نیز به مدرم کمک میکند. در قانون مدنی در باب احکام حتی یک ماده قانونی مستقل که گویای عقد شرکت باشد، وجود ندارد و هر ماده‌ای که وجود دارد، راجع به شرکت‌های غیر عقدی است، از این نظر رعایت نکات و مواردی که لازم به نظر می رسد الزامی است. در قراردادهای مشارکت عمده اختلافات از عدم اطلاع خصوصاً مالکین حادث می گردد لذا در این بخش نکات لازم و همچنین یک نمونه قرارداد در دسترس قرار می گیرد. برای مشاهده متن کامل در مورد مشارکت در ساخت کلیک (pdf) کنید.

منبع: شرکت آرمان سنجش عادل

تصویر دکمه دانلود برای فایلهای pdf


  • توسعه تعاون
  • موسسه مالی اعتباری آرمان
  • شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • گروه خودرو سازی سایپا
  • بانک آینده
  • بیمه معلم
  • بانک ملت
  • بانک کشاورزی

آخرین اخبار